Επιστροφή στις εφαρμογές

Τιμή ζώνης για τον υπολογισμό προστίμου αυθαιρέτων Ν. 4495/2017

Όταν εντοπίσετε την τιμή ζώνης πατήστε το κουμπί "Επιλεγμένες τιμές" για να γίνει ο τελικός υπολογισμός της τιμής ζώνης που θα χρησιμοποιήσετε για το πρόστιμο.

Επιλεγμένο:
Google Map
Χάρτες
Τιμές Ζώνης

Σκοπός

Ζώνη

Τιμή ζώνης

Τιμή ζώνης